01:32

1402/07/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: شهرستان طرقبه
روابط عمومی دادستانی شهرستان طرقبه از صدور حکم جلب فردی که به شکل نامتعارف نهی از منکر کرده بود و همچنین ۲ خانم به اتهام تظاهر به کشف حجاب خبر داد.

اخبار مهم