17:59

1403/03/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: شهبازی
با حکم مدیرکل میراث فرهنکی ، صنایع دستی و گردشگری گیلان ، مسئول جدید روابط عمومی این اداره کل منصوب شد.   به گزارش پایگاه اطلاع رسانیصبح رانکوه؛، باحکمی ا زسوی مدیرکل میراث فرهنکی ، صنایع دستی و گردشگری گیلان ، فرشید شهبازی ملک میان بعنوان مسئول روابط عمومی این اداره

اخبار مهم