19:54

1402/12/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: «سنان اوگان
پس از شمارش ۱۰۰ درصد آرا انتخابات ترکیه هیچ یک از نامزد‌ها نتوانستند ۵۰ درصد آرا را بدست بیاورند و انتخابات به دور دوم کشیده شد.

اخبار مهم