20:01

1402/12/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان املش
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان املش از کشف و ضبط دو قبضه اسلحه غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.

اخبار مهم