05:40

1403/02/02

آرشیو
اخبار دسته بندی: رییس برنامه و بودجه استان گیلان
به گزارش خبرنگارصبح رانکوه؛ روز گذشته دکتر محمدعلی(کیوان )محمدی رییس برنامه و بودجه استان گیلان به همراه  سید رضا جوادپور فرماندار شهرستان لنگرود از خانه منجم باشی ، بیمارستان 132 تخت خوابی(در حال ساخت ) و مصلی (در حال ساخت) و لاین جنوبی کنارگذر(در حال ساخت ) و سد

اخبار مهم