02:49

1402/12/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: روشنایی معابر
خرید و نصب تیرهای روشنایی پارک گلستان و میدان اسماعیل گوابر از دیگر خدمات شهرداری رانکوه برای تامین روشنایی معابر و افزایش امنیت عبوری شهروندان است.

اخبار مهم