16:32

1403/02/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: روستای لهداربن
به گزارش خبرنگار صبح رانکوه ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن ۹۵در محل دهیاری روستای لهداربن (بخش مرکزی رودسر) مورد استقبال مردم این روستا قرار گرفت.      

اخبار مهم