16:38

1402/12/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: روز ملی قناد
بهره مند گفت: ۲۰ دی ماه هر سال به عنوان گرامیداشت روز ملی قناد انتخاب و بزودی در تقویم رسمی کشور ثبت خواهد شد.

اخبار مهم