22:33

1402/12/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: روان گردان ها
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ رضایی در سخنرانی بین الصلاتین نماز عبادی-سیاسی جمعه ضمن خیر مقدم گویی به مسئولين استانی و شهرستانی وجمع نمازگزاران و با تبریک فرا رسیدن اعیادغدیر و قربان ،به هفته مواد مخدر اشاره داشت افزود:اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر و روان

اخبار مهم