18:33

1403/02/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: دیماه ۱۴۰۱
معاون وظیفه عمومی پلیس گیلان از اعزام کلیه مشمولان (عادی، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا) به مراکز آموزشی در اول دیماه ۱۴۰۱ خبر داد.

اخبار مهم