23:51

1402/12/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: دکتر میر جلال‌الدین کزازی
جلال خالقی‌مطلق – شاهنامه‌پژوه – می‌گوید «مَردگیران» درست است نه «مُزد‌گیران» و توضیح می‌دهد: در ۵ اسفند یا سپندارمذ به عنوان جشن بهاری زنان، آنان آزادی عمل بیشتری داشتند و دختران دَمِ بخت به همسرگزینی توصیه می‌شدند و به همین خاطر به آن مردگیران گفته می‌شد و نه مزدگیران

اخبار مهم