04:09

1402/09/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: دهنه فجر
به گزارش رانکوه نیوز دمحمد رنجبرنیاول در این زمینه افزود: از جمله این پروژه ها، راه اندازی یک واحد تولیدی فرآورده های بتنی با اشکال خاص که برای اولین باردرپارک علم وفناوری به ثبت رسیده در روستای گرکرود ازبخش رانکوه املش با اعتباری بالغ بر ۲میلیاردتومان است. وی گفت

اخبار مهم