14:41

1402/09/18

آرشیو
اخبار دسته بندی: دفتر کاریابی
طاهریان راد در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز؛  با اعلام این خبر افزود؛ این کاریابی با پیگیری اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان املش و همکاری آقای محسندخت و موافقت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گیلان اندازی گردید. وی بیان داشت: در حال حاضر آدرس

اخبار مهم