06:24

1402/07/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: دستگاه قضا
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ فردین امیری در خطبه های پیش از نماز عبادی-سیاسی جمعه املش با گرامیداشت ۷تیر و یادوخاطره شهید بهشتی و ۷۲تن از یارانش و تبریک هفته قوه قضاییه افزود:قضا و قضاوت از دیدگاه و درنظر نظام مقدس جمهوری اسلامی ومنظر اسلام مقام وموقعیت بالایی دارد.وی
ئیس دادگستری شهرستان املش گفت: دستگاه قضا جز احقاق حق مردم وابطال باطل وظیفه دیگری ندارد وهمواره دستگیر محرومان وکمک حال آنان است لذا باید در قبال احقاق حقوق مردم سختگیرباشد.     به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه، ایرج امیری روز یکشنبه درمراسم تودیع ومعارفه دادستان جدیداین

اخبار مهم