05:40

1403/05/02

آرشیو
اخبار دسته بندی: دستگاهها
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز در بخشی از پیام مهندس پندار آمده است : . شعله های سرکش و سوزان آتش مقهور فدارکاری نیروهای داوطلب مردمی در کنار نیروهای نظامی ، انتظامی ، بسیج، دهیاران و شوراهای اسلامی گردید که با تلاش های خستگی ناپذیر خود صحنه های بیاد

اخبار مهم