17:25

1403/03/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: درآمد پایدار
به گزارش خبرنگار رانکوه؛ نیوز محمد رنجبر در جلسه همایش روز روستا و عشایر که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می شد؛ با بیان اینکه 70درصد جمعیت شهرستان املش را روستائیان تشکیل میدهند افزود: با ایفای مدیریت و عملكرد دهياري ها ومشارکت محلی مي توان در جهت توسعه پايدار

اخبار مهم