18:52

1403/02/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: دبیرستان شهید اکبری
به گزارش خبرنگار صبح رانکوه هجدهمین مانور سراسری ایمنی و زلزله با حضور جناب آقای محمدرضا محمدی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان لنگرود در دبستان پسرانه شهید اکبری لنگرود برگزار شد.                            

اخبار مهم