00:32

1403/03/24

آرشیو
اخبار دسته بندی: خسارت چای
نماینده مردم لاهیجان وسیاهکل از پرداخت سی درصدی خسارت ناشی از سرمازدگی باغات چای در چین اول خبر داد.     نیکفر در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده باعات چای که دچار سرمازدگی شده است از سوی بیمه در چین اول سی

اخبار مهم