05:23

1403/04/28

آرشیو
اخبار دسته بندی: خرید چای
رئیس سازمان چای کشور گفت:درسال زراعی جاری مجموعا مقدار 139228 تن برگ سبزدرجه یک ودو به ارزش 234 میلیارردو443 میلیون تومان بصورت تضمینی از کشاورزان چایکاراستانهای شمالی خریداری شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه محمد ولی روزبهان درگفتگویی اختصاصی با وب سایت بورس چای ایران افزود:
شرکت چای نوبر  خرید برگ سبز  چای خود را از امروز 7  اردیبهشت آغاز نمود .       به گزارش صبح رانکوه، شروع فصل برداشت و جنب و جوش و تکاپوی چایکاران و کارخانه داران برای تولید چای با کیفیت ایرانی روح تازه ای به این صنعت که

اخبار مهم