18:39

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: خرداد99
‍ به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، ناصر رنجبر در ابتدابا بیان اینکه بنده ازتاریخ ۹۶/۸/۷به عنوان خادم مردم این شهر در مسند خدمتگزاری شهرداری املش تکیه زده ام وامروز گزارش عملکرد شهرداری دریک ماهه بیست وهشتم حضورخود همانند سی و یک ماهه گذشته را براساس آنچه که در روز

اخبار مهم