20:54

1403/03/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: حسین پور
ماموران یگان حفاظت محیط زیست رودسر ۲ خودرو که در حال تخلیه پسماند در معابر عمومی بودند را توقیف کردند
حسین پور در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز افزود: تا کنون کارخانه های چایسازی ولیعصر؛ گل سبز و سالار چای در شهرستان املش برای خرید برگ سبز چای قرارداد منعقد کردند وی افزود: با 35 کارخانه چای دیگر به‌زودی قرارداد منعقد می‌شود. حسین پور طبق دستور العمل اعلام شده
به گزارش رانکوه نیوز ؛حسین حسین پور بااعلام این خبر گفت:از مجموع این تعداد ۱۵۳۶چایکار ۲۸میلیاردو ۵۴۸میلیون ریال باکارمزد ۴درصد و بازپرداخت یکساله از صندوق حمایت از توسعه صنعت چای, ۱۱۵چایکار بابت خرید ۱۵۴ دستگاه از ماشین آلات ۹میلیاردو ۹۵۳میلیون ریال, دو چایکار بابت خرید دو دستگاه خودرو ۴میلیاردو
به گزارش رانکوه نیوز حسین حسین پور با اعلام این خبر گفت: در سال زراعی گذشته ۳۵هزارو ۴۰۱ تن برگ سبزچای به ارزش ۱۳۷میلیاردو ۹۷میلیون تومان از چایکاران املشی به صورت تضمینی هرکیلو درجه یک۴هزارو۶۰۰تومان ودرجه دو هرکیلو۳هزارو۳۰۰تومان خریداری شد که تاکنون ۱۲۵میلیاردو۶۰۰میلیون تومان معادل ۹۲درصدازمطالبات چایکاران املشی به
حسین حسین پور  در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز با اعلام این خبر افزود: : از آغاز برداشت برگ سبز چای از چایکاران املشی تا زمان پایان خرید تضمینی آن در ۳۰مهرماه در مجموع ۳۵هزارو۴۰۱تن برگ سبزچای به ارزش۱۳۷ میلیاردو۹۷میلیون تومان خریداری شدکه ازاین میزان۱۵هزارو۵۹۵ تن معادل ۴۴درصددرجه یک
به گزارش رانکوه نیوز ؛ رییس اداره چای شهرستان املش گفت: از این مقدار چای به ارزش 123میلیارد و 630میلیون تومان 49درصد درجه یک و 51درصد درجه2 است. حسین حسین پور گفت: از این مقدار چای سبز در 37کارخانه چایسازی 7هزار و 64تُن چای خشک استحصال شد. وی گفت:

اخبار مهم