18:07

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: حسن زاده
به گزارش خبرنگارصبح رانکوه؛ نشست صمیمی جعفر حسن زاده شلمانی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شلمان با مردم شریف شهر شلمان  جهت گفتگو و پیگیری مشکلات شهروندان در مسجد چهارده معصوم این شهر برگزار شد.  

اخبار مهم