01:10

1403/03/24

آرشیو
اخبار دسته بندی: جوان 21 ساله رشتی
به گزارش رانکوه نیوز، شهرام مومنی رییس سازمان آتش نشانی شهرداری رشت گفت :عصر دیروز (چهارشنبه) جوان ۲۱ ساله ای قصد انداختن خود از طبقه پنجم آپارتمان در حال ساخت در خیابان معلم داشت. وی با بیان اینکه با توجه به موقعیت ساختمان از سه طرف نسبت به ایمن

اخبار مهم