22:56

1403/03/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: جواد واحدی
جواد واحدی: با تصویب مجلس شواری اسلامی، ۵ درصد اعتبارات تملک دارایی در هر هر استان برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری آن استان هزینه شود.

اخبار مهم