19:12

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: جمع آوری زباله
اختصاصی/در اولین روز از هفته پدافند غیر عامل مانور جمع آوری زباله در شهرستان املش برگزار شد.       به گزارش خبرنگار صبح رانکوه، صبح امروز در اولین روز  هفته پدافند غیر عامل مانور جمع آوری زباله در شهرستان املش برگزار شد.      
جمعی ازدهیاران بخش مرکزی املش باحضوردرمحل دفع زباله وجمع آوری زباله های پراکنده شده حاشیه رودخانه شلمانرود درروستای چماقستان،روززمین پاک راارج نهادند.       صبح رانکوه:  دهیاران شرکت کننده دربرنامه گرامیداشت روززمین پاک شهرستان املش متفق القول در مصاحبه هایشان آموزش همگانی واجرای طرح تفکیک زباله ازمبدأ راخواستارشدندتاازاین

اخبار مهم