18:26

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: جلسه کارگروه اشتغال
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ رحمت حیدری نژاد افزود : حمایت از سرمایه گذاری ، تامین منابع مالی برای واحدهای کوچک و زودبازده و مشاغل خانگی و همچنین رفع موانع تولید از جمله موارد حائز اهمیت در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در شهرستان است که لازم است تمامی
فرماندار املش گفت : تحقق اشتغال مطلوب در شهرستان املش مستلزم تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به جوانان املشی توسط بانکهای استان است     به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، دکتر محمودی در چهارمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری ونوزدهمین جلسه فنی کارا  افزود : ضرورت پرداختن به

اخبار مهم