13:46

1402/03/17

آرشیو
اخبار دسته بندی: جایگاهداران کشور
سخنگوی صنف جایگاهداران کشور گفت: سقف سوخت‌گیری بنزین در هر نوبت با کارت‌های سوخت در تمامی استان‌ها با رفع محدودیت به روال قبل بازگشت.

اخبار مهم