08:24

1403/03/08

آرشیو
اخبار دسته بندی: جامعه کارگران
به گزارش رانکوه نیوز ،طاهریان راد و با بیان اینکه یکی از آسیب پذیر ترین اقشار جامعه کارگران علی الخصوص کارگران ساختمانی می باشند بر رسیدگی به مشکلات این قشر تاکید کرد. در این دیدار مدیرعامل شرکت خواستار رسیدگی به مشکلات کارگران ساختمانی در خصوص بیمه تامین اجتماعی و

اخبار مهم