18:54

1403/03/06

آرشیو
اخبار دسته بندی: تولید شیر خام
سید مجتبی آل نبی در گفتگو با خبر نگار رانکوه نیوز افزود : هزار دامدار فعال عضو این تعاونی در ۹ ماهه سالجاری روزانه ۱۷ تن در مجموع ۴۷۰۰ تن شیر خام به ارزش اقتصادی ۳۰ میلیارد تومان تولید کرده اند شیر تولیدی دامداران توسط یک مرکز اصلی در
به گزارش رانکوه نیوز، سید مجتبی آل نبی در گفتگو با خبر نگار نیکان املش گفت : هزار دامدار فعال عضو این تعاونی در ۱۰ ماهه سالجاری روزانه ۱۵ تن در مجموع ۴۵۰۰ تن شیر خام به ارزش ۲۱ میلیاردو ۱۵۰میلیون تومان تولید کرده اند که نسبت به مدت

اخبار مهم