18:39

1403/03/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: توسعه اشتغال
رحمت حیدری نژاد در حاشیه بازدید تعدادی از واحدهای شهرک صنعتی ، در گفتگوبا خبرنگار رانکوه نیوز افزود، رونق تولید ، حمایت از واحدهای تولیدی و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی را از جمله اولویت های نخست شهرستان در بحث ایجاد اشتغال و توسعه آن و همچنین ارتقاء

اخبار مهم