08:50

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: توجیهی اطلاعاتی
همایش توجیهی اطلاعاتی مدیران شهرستان های رودسر و املش با موضوع جاسوسی تلفنی و تهدیدات فضای مجازی و راه های مقابله با آن توسط اداره اطلاعات شهرستان های رودسر و املش برگزار شد. …   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه، همایش توجیهی اطلاعاتی مدیران شهرستان های رودسر

اخبار مهم