18:41

1403/01/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: تعاونی توسعه عمران
ابراهیم طاهریان در گفتگو با خبرنگار  رانکوه نیوز افزود؛موضوع اشتغال بزرگترین معضل کشور است لذا با پی گیری های فرماندار و مسئولان شهرستان، سازمانها و ادار ات بهزیستی ۵ میلیارد ریال، صنعت و معدن و تجارت ۴۰۰ میلیون ریال، جهادکشاورزی و شیلات یک میلیاردو ۹۰۰میلیون ریال، میراث فرهنگی ۳۰۰میلیون
روز گذشته به مناسبت هفته تعاون جلسه تاسیس تعاونی توسعه و عمران شهرستان املش؛ با حضور حیدری نژاد معاون فرماندار ٬ مهندس علی پناه رئیس اداره امور تعاونی های اداره کل تعاون ٬ کار و رفاه اجتماعی ٬ روسای برخی ادارات ٬ اعضای و مدیران تعاونی ها ٬ دهیاران و

اخبار مهم