19:43

1403/03/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: تبلیغ فرقه های نوظهور
به گزارش رانکووه نیوز باقر رجبی روز یکشنبه در گفت و گویی اظهار داشت: تعدادی از مأموران پلیس امنیت عمومی استان گیلان با اشرافیت اطلاعاتی و کسب اجازه و هماهنگی از مقامات قضایی شهرستان، روز گذشته(شنبه) ۲۲ نفر که با اقدامات هنجار شکن به تبلیغ فرقه های نوظهور پرداختند،

اخبار مهم