07:37

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: تالاربیجار
به گزارش رانکوه نیوز، گیلان یکی از استان های شمالی و سرسبز ایران است. جای جای این خطه، پر از درختان و در هم تنیده و مزارع پربار است. باران، یاور همیشگی استان های شمالی است و گیلان هم یکی از همین استان ها است. این منطقه روستا و

اخبار مهم