18:49

1403/03/06

آرشیو
اخبار دسته بندی: تادف
به گزارش رانکوه نیوز،سرپرست پلیس راه چابکسر گفت: در اثر برخورد شدید سواری ٢٠۶ با گاردریل کنار جاده در محدوده روستای چینی جان رودسر، راننده خودرو که جوانی ٢٠ ساله بود در دم جان باخت. سرگرد محمود رمضانی علت این حادثه را رعایت نکردن سرعت مطمئنه و ناتوانی راننده

اخبار مهم