11:12

1403/02/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: بوکان
افشین قادرزاده، اهل روستایی دورافتاده در شهرستان بوکان در شمال ایران، اکنون با قد ۶۵.۲۴ سانتی‌متر، در کتاب رکورد‌های جهانی گینس به عنوان کوتاه‌قدترین مرد زنده شناخته شده است.

اخبار مهم