21:50

1402/09/08

آرشیو
اخبار دسته بندی: بهزاد رفیعی
بهزاد رفیعی را  هم نسلهای ما خوب می شناسند, هنرمندی که  دهه های شصت وده هفتاد در صدا وسیمای مرکز گیلان خوش درخشید وطنازی های او بود که خیلی ها را پای رسانه محلی کشاند(سالهای 66 تا72) زمانی که تلویزیون در یک دوره رکود بسر میبرد   پایگاه اطلاع

اخبار مهم