16:02

1402/09/18

آرشیو
اخبار دسته بندی: برف پائیزی
فرماندار املش گفت: در مناطق کوهستانی املش بین 15 تا 45 سانتیمتر برف بر زمین نشست و قبل از بارش برف، باران خوبی هم بارید که در مجموع باعث خوشحالی ساکنان مناطق کوهستانی املش شد.     یونس محمودی  در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز  اظهار داشت: بدنبال افت

اخبار مهم