06:00

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: بانک رفاه
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ با پیگیری های مهندس رنجبر فرماندار شهرستان املش و تلاش آقای موسوی رئیس تامین اجتماعی املش شعبه بانک رفاه املش بمنظور رفاه حال مشتریان خود بویژه بازنشستگان شهرستان املش چند روزی بسته شده بود دوباره دایر شد این شعبه که در کنار تامین اجتماعی

اخبار مهم