10:35

1402/09/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: باغ الگویی
محمد مهدی صفری در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز گفت:یه جهت توسعه و فعالیت بیشترنوغانداری بمنظور تهیه برگ کافی برای تغذیه لاروهای کرم ابریشم درشهرستان ایجاد باغ الگویی کشت و پرورش نهال توت (کن موجی) ایجاد شده است وی افزود:توتستان بعنوان منبع مهم غذایی کرم

اخبار مهم