07:21

1402/12/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: بازی دوستانه
اختصاصی/مسابقه فوتبال بين تيم هاي های شهدای گمنام املش و تیم فوتبال شهدای گمنام رودسربه مناسبت یوم اله 9دی و گراميداشت ياد و خاطره شهداي گمنام اين شهرستان برگزار شد.   به گزارش خبرنگارصبح رانکوه؛ عصر امروز ؛به مناسبت گراميداشت ياد و خاطره شهداي گمنام شهرستان املش مسابقه فوتبال

اخبار مهم