03:24

1402/09/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: انجمن کتابخانه ها
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛  مهندس طاهری صادق معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان املش در جلسه انجمن کتابخانه های املش با بیان اینکه کتابخانه ها بزرگراه ترانزیتی پیشرفت علمی و فرهنگی کشور هستند افزود: میزان ارتباط و دوستی با کتاب و کتابخانه ها و همچنین ترویج کتابخوانی

اخبار مهم