23:28

1402/09/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: اسیب
   به گزارش خبرنگار صبح رانکوه، به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، مسابقه حضوری نقاشی با 15 اثردر زمینه عواقب، پیامدها و آسیبهای اجتماعی ناشی از مصرف مواد مخدر و با هدف پیشگیری از این معضل در املش برگزار شد . سید عباس موسوی، ریس اداره فرهنگ

اخبار مهم