10:52

1403/02/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: علمی
بزرگ‌ترین دانشگاه شرق استان گیلان اکنون در سی و پنجمین بهار علمی خود به مرحله‌ای رسیده است که در راستای دانشگاه حل مسئله قصد دارد مشکلات موجود جامعه را شناسایی و برای رفع آنها بکوشد.

اخبار مهم