23:52

1401/11/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: سلامت
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به مشاهده زیرسویه جدید امیکرون در کشور، بر ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تأکید کرد.

اخبار مهم