19:19

1402/09/17

عضویت دانش آموزان پایه اول دبستان مدارس شهر رانکوه در کتابخانه عمومی

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز،  رئیس کتابخانه های عمومی املش در جلسه انجمن کتابخانه های رانکوه به جمع بندی مصوبات جلسه کتابخانه های عمومی شهراملش ورانکوه پرداخت وگفت:در تاریخ تاریخ 31/2/99؛مصوب گردید نسبت به اجرای جشنواره کتابخوانی رضوی بصورت الکترونیکی واهمیت همکاری سازمان ها درجهت اجرای هرچه بهتر این جشنواره ، بخشدار وشهردار محترم رانکوه نسبت به اطلاع رسانی جشنواره رضوی ازطریق نمایه تبلیغات در پورتال سازمانی ،چاپ ونصب بنر و تلویزیون شهری مساعدت وهمکاری لازم را بعمل آورند.

کریمی پور با بیان اینکه در جلسات گذشته مصوب گردید انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بخش رانکوه با همکاری شهرداری وشورای اسلامی شهر دیوار نگاری یا میدانی با موضوع کتاب وکتابخوانی را در اسرع وقت درسطح شهرطراحی کنندافزود:کمیته خرید کتاب که جزمصوبات سال گذشته انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بوده است باهمت وهمکاری اعضای محترم انجمن بخش رانکوه بمبلغ معینی بمنظور خرید کتاب وتهیه جوایز جشنواره رضوی در اختیار کتابخانه های این شهرستان قرار گیرد واین درحالی است که شهرداری رانکوه بدلیل عدم بودجه کافی و به غیر از نیم درصد پرداخت هزینه کتابخوانی، قادر به پرداخت چنین هزینه ای نمی باشد.

وی در ادامه افزود:با توجه به مصوبات مجلس شورای اسلامی وتایید شورای نگهبان، قوانین تاسیس نهادکتابخانه های عمومی ومطابق با قوانین پرداخت سهم نیم درصدکتابخانه های عمومی شهرداری شهر املش ورانکوه در پرداخت این سهم بصورت قانونی اهتمام ورزند.

رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان املش  همچنین به قوانین پرداخت نیم درصد کتابخانه های عمومی کشور پرداخت وافزود:ماده 6 قانون تاسیس ونحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور در ماده 17قوانین پرداخت سهم نیم درصداصلاحیه سال1380 است که شهرداری ها مکلف اندنهایتاپانزدهم هر ماه نیم درصد از کل درآمدهای خود را بمنظور اداره امور کتابخانه های عمومی دراختیار حساب انجمن شهرستان ها وبخش هاقرار دهند ودرصورت امتنان هریک از شهرداری ها از پرداخت این سهم وزارت امور دارایی وخزانه داری کل کشورمکلفند براساس فهرست دبیر کل کتابخانه های عمومی مواردمربوطه را از سرجمع اعتبارات مربوطه به درآمد شهرداری ها ودهیاری ها کسر و نسبت به دریافت آن به حساب انجمن ها وکتابخانه های کشور استفاده نمایند که جا دارد از همکاری شهرداری شهر رانکوه درخصوص حمایت از کتابخانه های عمومی تقدیر وتشکر ویژه نمایم.

وی در در پایان راهکارهای پیشنهادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان را به قرار زیر برشمرد وگفت:پیشنهاد میگرددبا عنایت به اجرای مجتمع فرهنگی واقع در پارک کیارود توسط شهرداری شهر رانکوه ونظر به نیاز مبرم مردم شریف این منطقه با همت وهمکاری شهرداری شهر رانکوه بخشی از ساختمان این مجتمع فرهنگی به منظور ایجاد کتابخانه عمومی به نهاد کتابخانه های عمومی واگذار شود-پیشنهاد می گردد با توجه به در پیش بودن بازگشایی مدارس و تشویق دانش آموزان به فرهنگ مطالعه با همت رئیس محترم آموزش و پرورش اقدام لازم جهت عضویت دانش آموزان پایه اول دبستان مدارس شهر رانکوه در کتابخانه عمومی دردستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *