• امروز : شنبه - ۲۹ خرداد - ۱۴۰۰
  • برابر با : 10 - ذو القعدة - 1442
  • برابر با : Saturday - 19 June - 2021
2

جریان شناسی فرقه های نوظهور و شیطان پرستی

  • کد خبر : 21050
  • ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۷
جریان شناسی فرقه های نوظهور و شیطان پرستی

فرقه بیانڱریڪ گروه یا سازمانی است ڪه اعضای آن مانند افراد هر انجمن و حزبی، هدف یا اهداف خاصی را پی میجویند٬ ه این اهداف ممڪن است در طول زمان تغییرکند.   اختصاصی/صبح رانکوه -حجت اله تقوی: بسیاری از فرقه ها بطور فعال اقدام به عضوگیری و نیزگسترش و کسب ثروت در سراسرجهان می نمایند.این […]

فرقه بیانڱریڪ گروه یا سازمانی است ڪه اعضای آن مانند افراد هر انجمن و حزبی، هدف یا اهداف خاصی را پی میجویند٬ ه این اهداف ممڪن است در طول زمان تغییرکند.

 

اختصاصی/صبح رانکوه -حجت اله تقوی: بسیاری از فرقه ها بطور فعال اقدام به عضوگیری و نیزگسترش و کسب ثروت در سراسرجهان می نمایند.این گروه ها٫اعضا و هواداران خود را با برنامه ریزی های مبتنی بر

علوم روانشناختی یا بازسازی فکری ستثمارکرده٫ تحت نفوذ و کنترل در می آورند.برای شناخت فرقه ها و گروه ها باید ساختار و عملکرد آنها را مورد بررسی قرار داد.  واقعیت آن است که افرادی بهره جو٫ با به تمکین در آوردن پیروانشان باعث آسیب دیدن دیگران می شوند. فرقه می تواند پیرامون هر محتوای نظیرسیاست٬مذهب ٬تجارت

سلامت جسم٬ روانشناسیو غیره شکل بگیرد. هر فردی که دارای قاطعیت کافی و جاذبه و توان عوام فریبی باشد٬ یا حتی هر بازاریاب هوشمند که زمان و انرژی کافی صرف کند٬ به سادگی می تواند پیروانی را پیرامون هر موضوعی گرد آورد.فرقه ها اعضای خود را با استفاده از تفکرات افراطی و انحرافی٬ علیه خانوادهایشان بر می انگیزند. این کار برای وادشتن آنها به اطاعت غیر منطقی از دستورات فرقه صورت می پذیرد.

 گروه های شیطانی

پس از رنسانس و بر داشته شدن یوغ تعالیم کیلیسای کاتولیک ازگردن انسان غربی٬ حرکت های شبه مکتبی و انحرافی در غرب شکل گرفت. با این حرکت های جدید٬ برخی عناصرفاسد٬ گروه های شیطانی › شیطان پرستان ‹ را با گرایش به گناه٬ قتل٬ تجاوز جنسی، خدشه دارردن اصول اخلاقی، دین ستیزی و… پایه گذاشتند.

فطرت خدا جوی انسانی بسیاری را از تایل به این گروه ها باز داشته٬ ولی استفاده ابزاری از هنرهایی همچون موسیقی٬ انجام اعمال به ظاهرخارق عادت و مسائل غیر اخلاقی، موجبات گرایش افراد را به این گروه ها فراهم کرده است. در این گروه ها غالبا شیطان سمبل قدرت و حاکمیت بر روی زمین مطرح می شود؛ قدرتی که به زعم

آنها برترین قدرت روی زمین بوده٬ در خور پرستش است. این گروه ها دنیایی را ترسیم می کنند که هیچ روزنه امیدی برای آن قابل تصور نمی باشد؛ به همین جهتشیطان پرستی را جهان تاریک هم می نامند.

300131 (1)

پیشینه پیدایش گروهای شیطانی

گرایش به شیطان پرستی به سده های نخستین باز می گردد.بر پایه آ خرین یافته های دیرینه شناسان و مردم شناسان ، در آیین های ابتدایی گرایش های مشتر کی وجود داشته است. تقدیس و ستایش بعضی حیوانات و گیاهان خاص ، تقدیس اشیای بی جان و همچنین جانمندانگاری ٫ از جمله این اشترا کات است.پرستش زمین. آسمان.رعدو برق ابر. دریا. رود خانه.طوفان و نیز پرستش روح نیا کان و بزرگان همراه با د لجویی از موجودات ماورایی مانند شیطان و جن ، میان اقوام باستانی رواج داشته است. البته پرستش ملائکه و شیاطین برای جلب محبت و عنایت ویا دفع ضرر و زیان بوده است.

گویی انسان ها در آن دوران ٬ در برابر هر چیزی که قدرت مقابله با آن را نداشته و از درک ان ناتوان بودند ٬ تسلیم می شدند و به پرستش آن روی می آوردند. به دنبال تعالیم ادیان ابراهیمی که در راستای ایجاد پیوند میان ساحت مادی و معنوی زند گی انسان صورت می گرفت و پیامبران می کوشیدند دست خلاق و روزی بخش خدا را

در چرخه زند گی طبیعی آشکار سازد ٬ مردم کشت و زرع و باران و افتاب و سایر نموها و پدیده های طبیعی را نشانه ای از پرورد گارو لطف و رحمت او می دانستند ٬ ولی گاهی خشکسالی یا آفتی ٬ تمام تلاش آنها را از بین می برد. از این رو با انحراف از تعالیم پیامبران ٬ معتقد شدند کهتدبیر امور جهان همیشه به دست خداوند بزرگ و مهربان نیست ٬ بلکه گاهی نیروهایی همچون شیطان نیز دست در امور جهان دارند و در سود   وزیان انسان دخالت دارند. باور به قدرت تاثیرگذار شیطان و شر در هستی ٬ به ثنویت › دوگانه پرستی ‹انجامید؛ و مردم گمان بردند که با پرستش خدای خیر و رحمت به تنهایی ٬ منافع شان تامین نمی شود و لازم است که نیروهای شر را هم تقدیس کنند.گرایش به شیطان و پرستش او از دیرباز به جهت آسود گی از شر و در امان بودن صورت می گرفته است.

گرایش به شیطان پرستی به سده های نخستین باز می گردد.بر پایه آ خرین یافته های دیرینه شناسان و مردم شناسان ، در آیین های ابتدایی گرایش های مشتر کی وجود داشته است. تقدیس و ستایش بعضی حیوانات و گیاهان خاص ، تقدیس اشیای بی جان و همچنین جانمندانگاری ٫ از جمله این اشترا کات است.پرستش زمین. آسمان.رعدو برق ابر. دریا. رود خانه.طوفان و نیز پرستش روح نیا کان و بزرگان همراه با د لجویی از موجودات ماورایی مانند شیطان و جن ، میان اقوام باستانی رواج داشته است. البته پرستش ملائکه و شیاطین برای جلب محبت و عنایت ویا دفع ضرر و زیان بوده است.

گویی انسان ها در آن دوران ٬ در برابر هر چیزی که قدرت مقابله با آن را نداشته و از درک ان ناتوان بودند ٬ تسلیم می شدند و به پرستش آن روی می آوردند. به دنبال تعالیم ادیان ابراهیمی که در راستای ایجاد پیوند میان ساحت مادی و معنوی زند گی انسان صورت می گرفت و پیامبران می کوشیدند دست خلاق و روزی بخش خدا را در چرخه زند گی طبیعی آشکار سازد ٬ مردم کشت و زرع و باران و افتاب و سایر نموها و

پدیده های طبیعی را نشانه ای از پرورد گارو لطف و رحمت او می دانستند ٬ ولی گاهی خشکسالی یا آفتی ٬ تمام تلاش آنها را از بین می برد. از این رو با انحراف از تعالیم پیامبران ٬ معتقد شدند کهتدبیر امور جهان همیشه به دست خداوند بزرگ و مهربان نیست ٬ بلکه گاهی نیروهایی همچون شیطان نیز دست در امور جهان دارند و

در سود   وزیان انسان دخالت دارند. باور به قدرت تاثیرگذار شیطان و شر در هستی ٬ به ثنویت › دوگانه پرستی ‹انجامید؛ و مردم گمان بردند که با پرستش خدای خیر و

رحمت به تنهایی ٬ منافع شان تامین نمی شود و لازم است که نیروهای شر را هم تقدیس کنند.گرایش به شیطان و پرستش او از دیرباز به جهت آسود گی از شر و در امان بود نصورت می گرفته است.

hhr84

در قرون وسطی نیز تحرکاتی در خصوص گرایش هایی شیطانی به چشم می خورد. این تحرکات شامل چند مرحله است ׃

٭ از حدود قرن های دوازده سیزده میلادی با رواج یافتن سر و جادو شکل گرفت.

٭ از قرن سیزده به بعد با آشکر شدن عرفان یهود ادامه یافت.

٭ سپس علم گرایی و روی آوردن به دانش در عصر رنسانس با تکیه بر علوم خفیه و مبانی و در چهار چوب سنت یهودی و مسیحی رقم خورد.

برخلاف آنچه به شکلی تامل برانگیز و عامیانه در میان همگان رواج یافته رنسانس به معنای نوزایی دانش و فن در اروپا نیست. رنسانس نوزایی ادبیات و هنریونان و روم باستان در کانونی بسیار کوچک و مرفه از اشرافیت اروپا در سده شانزدهممی باشد. از این رو ایتالیای عهد رنسانس کانون خرافات در موهوم ترین شکل های آنبود و جادو گری ، کیمیا گری ،غیبگویی ، طالع بینی و انواع علوم خفیه در دربارها ومحافل اشرافی و فرهنگی اروپا به شدت نفوذ یافت.ویل دورانت دراین باره می نویسد ׃

عده کسانی که خود را جادوگر می دانستند ، سریعا رو به افزایش نهاد ، مخصوصا درایتالیای مجاورآلپ ، ساری از حیث ماهیت و مقیاس به صورت یک بیماری درآمد.

به موجب گزارش مشهوری بیست و پنج هزار تن در جلگه ای برشا ، در یکشنبه بازار جادوگران حضور یافته بودند. جنون آگاهی از آینده انواع مختلف پیشگویان ، کف بینان ،

معبران ، طالع بینان را یاری می داد.

نکته مهم ׃ پیوند جادوگری با گسترش تفکر یهودی و آرمان های مسیحی است. بهگونه ای که فرقه انحرافی در تمام مراکز مهم اروپا گسترش یافت.

ماهیت گروه های شیطانی

در سال های اخیر جامعه اسلامی ما همچون بسیاری از جوامع دیگر، دچار تغییراتو دگرگونی هایی به ویژه در نوع تفڪرات نسل جوان شده است׃ دگرگونی هایی ڪه

شالوده آن بیش از آنڪه درونی و خودجوش باشد، وارداتی است. در دهه اخیر، مسائلو مشڪلاتی در زمینه های فرهنگی و اجتماعی پدید آورده است ڪه کنترل و

هدایت آن نیاز به برنامه های کارشناسی شده دارد. شیطان پرستی ازجملهاین تفکرات انرافی استکه با هدایت استعمارگران در سطح جهن و فضای کشور اسلامی مان

شروع به فعالیت نموده، می کوشد گرایش به دین داری را در مردم کم رنگ نماید.گروه های شیطانی یا شیطان پرستان به جای اطاعت از قوانین الهی و ارزشی غالبا

برپیشرفت مادی با راهنمایی های موجودی چون شیطان اصرار دارند.از این رو بسیاری از شیطان پرستاناز باورها و گرایش های ادیان گذشته اجتناب می کنندو بیشتر تمایلات خود پرستانه دارند. گروه های شیطان پرست می کوشند.لذت جویی را با جادوگری در آمیخته، مروج ایمان به شیطان به عنوان سرپیچی ازجامعه مطیع و خدا ترس باشند. در نحله شیطان پرستی، شیطان همچون نیروی بزرگمورد توجه است و نماد قدرت و حاکمیت بر زمین می باشد، قدرتی که به گمان آنهاهمچون برترین قدرت مورد پرستش قرار گرفته است. در نظر شیطان پرستان رفتارهای عاطفی مانند طمع،شهوت و نفرت،غریزه های طبیعی است و سرکوب این احساسات کاملا نادرست می باشد.

 

hhs74

 

در نظرگاه شیطان پرستان، شیطان، مظهر مقابله با خداوندبوده و ویژگی های زیر را دارد؛

٭ سمبل لذت جویی، نه رضایت کشی.

٭ نماد وجودی به ظاهر شاداب، نه موجودی منفعل و موهوم.

٭ ضامن گناهکاران و معصیت کاران.

٭ مظهر انتقام جویی.

٭ باورمندی به همانندی کمل انسان با دیگرحیوانات.

٭ خرسند ازهرچه گناه است.

افزون بر ویژگی های شیطان پرستان دقت در رشد سریع چنین باورهایی در میانجوانان، شناسایی ماهیت آنان را آسانتر می نماید. رشد فزاینده گرایش به فرقه های انحرافی مسئله ای است که ذهن غالب اندیشمندان علوم اجتماعی،علوم دینی وعلوم سیاسی را به خودمشغول داشته است. این گسترش به حدی است که جامعه شناسان از آن با عنوان تشدیدانحراف یاد می کنند.

شیطان پرستی مدرن

شیطان پرستی عصرجدید از قرن نوزده آغاز شد در اوایل برخی اشراف انگلستانکه عضو گروه فراماسونری بودند، به رهبری سر فرانسیس دش وود گروه شیطان

پرستان بنام<باشگاه آتش جهنم> را در شهر لندن تاسیس نمودند. از آن پس لندنمرکز اصلی شیطان پرستان اروپا گردید.در قرن نوزده در سراسر جهان شیطان

را بیش از گذشته و در مقیاس عظیم تری پرستش می نند و برای جا انداختن و قبولافتادن شیطان پرستی می کوشند.

دیاناو گانا، درکتابی بنام اعتراف، داستان زنان شیطان پرستی را مطرح می کند که در اروپا محافلی اداره می کردند و برای پرستش شیطان دستبه اعمال غیر انسانی

می زدند و در انتظار روزی بودند که اصول اخلاقی پذیرفته جامعه را براندازند.درآغاز قرن بیستم چهره رسوایی شیطان پرستی، آلیسترکرولی است. اوکه لقبشرور ترین و پست ترین انسان جهان را به خود اختصاص داده است. مراسمی بهراه انداخت که ترکیبی از روابط جنسی، موزیک های بسیار تند، مصرف مواد مخدروجادوگری بود. او لقب شیطان بزرگ را فقط برازنده خود می دانست. کرولیپست ترین و زشت ترین مراسم جادوگری را ترتیب می داد که با مصرف مواد مخدرنوشیدن مشروبات الکی وهم جنس بازی همراه بود. جالب اینکه بیشترحاضران اینجلسات یهودیان بودند.بزرگترین عوامل ترویج تفکر و شهرت کرولی، خوانندگان رپو راک بودند. در سال۱۹۴۷، مرگ، کرولی را به کام خود کشید. با مردن او آنتوانساندور لاوی با تاسیس کلیسای شیطانی و نوشتن انجیل شیطانی در سال ۱۹۶۵ ، خودرا جانشین کرولی و پاپ کلیسای شیطان معرفی کرد.

جمع بندی و نتیجه گیری

شیطان تمام چیزهایی را که گناه شناخته می شوند می ستاید؛ زیرا از تمام آنها لذت وخوشنودی فیزیکی، روانی یا احساسی دست می دهد.

٭ شیطان پرستان ماهیت ضد دینی دارند و علاوه برارزش های دینی با ارزش های انسانی نیز مقابله می کنند.

٭ خاستگاه این اندیشه ها،ایدئولوژی بیگانگان است وترویج آن درجهت تامین منافع آن انانسانی نیز مقابله می کنند.صورت می گیرد.

٭ امروز ازآن رو که دشمن برای نابودی دین و باورهای دینی با همه ابزار ممکن بهمیدان آمده، ضروری است که دلسوزان اسلام بیش از بیش وبا همه توان برای استمرار

هویت بخشی دینی، به معرفی دین حق بپردازند.باید به پرسش های بسیاری که در ذهن نسل جوان و نوجوان کشور به وجود آمده است پاسخ داد.

 

 //حجت اله تقوی  مدیر گروه معارف دانشگاه آزااسلامی واحد رودسر و املش 

لینک کوتاه : https://rankoohnews.ir/?p=21050

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.