۴ساله - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
یارانه نقدی ۴ساله شد ؛ تداوم نابرابری ۲۹ آذر ۱۳۹۳

یارانه نقدی ۴ساله شد ؛ تداوم نابرابری

۴ سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشت. ۲۸آذرماه سال۸۹، رئیس‌جمهور وقت در یک برنامه تلویزیونی فرمان انقلاب بزرگ اقتصادی را صادر کرد؛ فرمانی که قرار بود اقتصاد ایران را در مسیر درست قرار دهد و دست‌اندازهای بزرگ را از سر راه آن بردارد اما این اتفاق نه‌تنها صورت نگرفت بلکه دست‌اندازی بر دست‌اندازهای گذشته […]