21:00

1402/12/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: 28 میلیارد ریال
28 میلیارد ریال از مطالبات معوق چایکاران به حساب آنها واریز شد.   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه؛  مبلغ 28 میلیارد ریال از بهای برگ سبز چای خریداری شده از چایکاران سه شنبه پنجم مردادماه به حساب عابر بانک سپه آنان واریز شد.   ریئس سازمان چای

اخبار مهم