04:16

1403/03/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: 2 میلیارد
رئیس ستاد بحران کشور از خسارت 2000 میلیارد تومانی سیل اخیر خبر داد     اسماعیل نجار در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده  رودسر و املش در گفتگو با خبرنگاز رانکوه نیوز اظهار داشت: ارزیابی میزان خسارات سیل گیلان در اختیار وزارت کشور قرار گرفته است. که پس

اخبار مهم